Wyszukiwarka.

Wpisz szukane słowo:
 

lub wybierz producenta:

Koszyk.

Wartość koszyka:0.00 PLN

R E G U L A M I N

System zamówień internetowych www.bat24.pl jest własnością
Firmy Handlowej BAT Sp. z o. o., ul. Mirachowska 31, 83-340 Sierakowice, NIP 589-16-61-727.

 • Zamawianie towaru przez Internet.
  1. Aby dokonać zamówienia należy wybrać okienko „dodaj” znajdujące się obok wybranego produktu.
  2. Należy określić ilość sztuk oraz inne parametry, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, a następnie wcisnąć pole „dodaj”.
  3. Można wybrać „wróć do zakupów” - aby wybrać kolejne produkty lub „zakończ zakupy” - aby przejść do listy wybranych towarów.
  4. Po stwierdzeniu poprawności zawartości zamówienia należy kliknąć „zamów”. Można także wrócić do zakupów, dokonując dalszych wyborów.
  5. Należy się zalogować lub zarejestrować. Aby się zalogować należy podać e-mail i hasło.
  6. Podczas rejestracji należy podać e-mail, hasło, adres oraz numer telefonu. Można także podać domyślny adres dostawy zamówionego towaru oraz wyrazić chęć otrzymania faktury VAT. Należy również zaakceptować regulamin oraz określić pełnoletniość. Następnie należy odebrać e-mail i potwierdzić aktywację konta.
  7. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu na ekranie pojawi się strona główna. Należy wybrać link „moje zamówienie”, znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu.
  8. Na ekranie pojawi się lista wybranych produktów. W funkcji „moje zamówienie” jest możliwość ostatecznego skorygowania ilości zamawianych produktów. Po zmianie ilości należy wcisnąć pole „przelicz”. W tym momencie można wybrać link „wróć do zakupów” lub okienko „zamów”.
  9. Należy określić metodę transportu (transport sprzedawcy lub odbiór w oddziale BAT), adres dostawy i wpisać ewentualne uwagi oraz wcisnąć okienko „dalej”.
  10. Na ekranie pojawi się strona z wyborem płatności (płatność w oddziale BAT, płatność internetowa, przelew bankowy lub sprzedaż ratalna). Można również zaznaczyć opcję „chcę otrzymywać fakturę VAT” oraz należy zaznaczyć „akceptuję regulamin serwisu” i „mam ukończone 18 lat.
  11. Na ekranie pojawi się formuła potwierdzająca złożenie zamówienia. Jednocześnie na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie, zawierające dodatkowo numer zamówienia oraz datę złożenia zamówienia.
  12. Po złożeniu zamówienia skontaktujemy się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli próba kontaktu nie powiedzie się w ciągu 24 godzin od chwili rejestracji zamówienia sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od jego realizacji.
  13. Wysłanie przesyłki zostanie poprzedzone informacją telefoniczną.
 • Zmiana zamówienia

  Zmiana danych podanych w zamówieniu jest możliwa do chwili uruchomienia procesu wysyłki towaru. Aby dokonać zmiany danych należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą bat24.pl. Należy podać numer zamówienia przesłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 • Anulowanie zamówienia

  Anulowanie zamówienia nie pociąga za sobą żadnych kosztów, oprócz sytuacji, gdy towar zostanie już wysłany. W takim przypadku zamawiający ponosi koszty usługi transportowej. W przypadku towarów nietypowych lub nie będących w ciągłej sprzedaży nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.

 • Zwrot towaru - odstąpienie od umowy.
  1. Zwrot towaru może nastąpić w przeciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia zamawiającemu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 8.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejœcia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoŸnik i wskazana przez zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Firma Handlowa Bat ul. Mirachowska 31, 83-340 Sierakowice, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku: VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy RHB nr 1385, Nr KRS 0000140096 , NIP: 5891661727 tel.: 58 684 73 36 wew. 107, 108 lub tel.: 58 681 93 38) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oœwiadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od zamawiającego płatnoœci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez zamawiającego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póŸniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliœmy poinformowani o decyzji zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnoœci dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatnoœci, jakie zostały użyte przez zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że zamawiający wyraŸnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatnoœci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależnoœci od tego, które zdarzenie nastąpi wczeœniej. Proszę odesłać nam rzeczy na adres (Firma Handlowa Bat ul. Mirachowska 31, 83-340 Sierakowice), niezwłocznie, a w każdym razie nie póŸniej niż 14 dni od dnia, w którym zamawiający poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający poniesie bezpoœrednie koszty zwrotu rzeczy.
  6. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartoœci rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Zwracany towar musi być identyczny z dostarczonym, wolny od wad fizycznych, opakowanie nie może być uszkodzone.
  8. W przypadku zwrotu towaru sprowadzonego na specjalne zamówienie - w razie odstąpienia od umowy zadatek wpłacony przez zamawiającego przepada na rzecz sprzedawcy. Koszt zwrotu towaru do siedziby sprzedawcy ponosi zamawiający. Koszt ten jest potrącany z reszty przedpłaty zamawiającego w razie pozostawania towaru w siedzibie BAT.
  9. W sprawie zasad i możliwości zwrotu towaru należy skontaktować się z obsługą systemu zamówień internetowych bat24.pl.
 • Czas realizacji

  Na stronie zawierającej opis każdego produktu został określony czas, w jakim będzie on dostępny w naszym magazynie. W przypadku produktów będących w ciągłej sprzedaży zazwyczaj wynosi on od 1 do 4 dni. W przypadku produktów nietypowych oraz sprowadzanych na specjalne zamówienie, np. drzwi, bramy garażowe, dachówki, itd. długość tego okresu może ulec wydłużeniu. Towar dostępny w magazynie BAT będzie można odebrać osobiście z oddziału BAT. Zamówiony towar może także dostarczyć w ciągu dwóch dni roboczych firma kurierska. Istnieje także możliwość dostarczenia towaru transportem firmy BAT. Cena oraz czas dostawy należy każdorazowo ustalić z pracownikami systemu zamówień internetowych bat24.pl Pomimo dołożenia wszelkich starań, biorąc pod uwagę mnogość czynników niezależnych od nas, podany czas realizacji zamówienia może ulec zmianie.

 • Cena

  Ceny produktów w systemie zamówień internetowych www.bat24.pl zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie uwzględniają możliwych rabatów oraz zniżek. Nie uwzględniają także kosztów dostarczenia zamówionych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Wszelkie zmiany będą zamieszczone na stronie www.bat24.pl.

 • Płatności

  Płatność za towar ma charakter zaliczki. W odniesieniu do towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie należy dokonać wpłaty zadatku:

  1. Osobiście, w oddziałach BAT:
   • gotówką
   • kartą kredytową lub płatniczą
   • zawierając umowę kredytu ratalnego
  2. Poprzez płatność internetową (platności.pl). Instrukcje jak dokonać płatności będą pojawiać się na ekranie. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty od platności.pl.
  3. Tradycyjny przelew bankowy

   Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należnej kwoty na konto BAT.

  4. Płatność ratalna
   1. Po wyborze opcji płatności ratalnej na ekranie pojawi się wniosek kredytowy Sigma Bank S.A. Dane wpisane wcześniej podczas wyboru produktu zostaną automatycznie skopiowane do wniosku.
   2. Po wypełnieniu wniosek zostanie przesłany do Sigma Bank, gdzie dokonana zostanie analiza. Proces trwa około godziny. Po tym czasie wniosek otrzymuje status wstępnej odmowy lub akceptacji. Decyzja zostanie dostarczona w formie e-mail.
   3. Wraz ze wstępną akceptacją zostanie przesłany list powitalny oraz lista wymaganych dokumentów oraz umowa, którą należy wydrukować i podpisać we wskazanych miejscach.
   4. Umowę wraz z dokumentami należy wysłać pod wskazany adres pocztą lub kurierem. Koszt wysyłki ponosi Sygma Bank.
   5. Po otrzymaniu dokumentów następuje ostateczna weryfikacja. W przypadku pozytywnej decyzji zostaje uruchomiony proces dostarczenia wybranego produktu. Na każdym etapie procesu przyznawania kredytu można zrezygnować z kredytu bez podania przyczyny.

  BAT zastrzega sobie brak wpływu na sposób i termin rozpatrywania wniosków kredytowych przez Sygma Bank SA.

 • Reklamacje

  Przyjmujemy reklamacje na towary uszkodzone podczas transportu bądź posiadające wady fizyczne. W sprawach reklamacji należy kontaktować się z obsługą systemu zamówień internetowych www.bat24.pl. Obsługa bat24 skontaktuje się z reklamującym w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uwzględnienie reklamacji jest uzależnione od decyzji producenta reklamowanego towaru. Po jej otrzymaniu obsługa bat24 udzieli ostatecznej odpowiedzi reklamującemu.

 • Polityka prywatności

  Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy BAT. Administratorem danych jest Firma Handlowa BAT Sp. z o.o. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z obsługą sklepu bat24.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

 • Polityka cookies
  1. System zamówień nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika systemu zamówień i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych systemu zamówień. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika systemu zamówień pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator systemu zamówień Firma Handlowa BAT Sp. z o.o.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych systemu zamówień do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika systemu zamówień i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy systemu zamówień korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika systemu zamówień (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie systemu zamówień ponownie wpisywać loginu i hasła.
  5. W ramach systemu zamówień stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies).
   • Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach systemu zamówień stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach systemu zamówień, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach systemu zamówień;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach systemu zamówień;
   • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych systemu zamówie;
   • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy systemu zamówień mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika systemu zamówień. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  8. Operator systemu zamówień informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych systemu zamówień.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika systemu zamówień i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem systemu zamówień reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w opcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Ważne informacje

 • Zamówienia składane poza godzinami pracy konsultantów systemu zamówień internetowych www.bat24.pl oraz w dni wolne od pracy zostaną przyjęte do realizacji w najbliższym możliwym czasie, w godzinach funkcjonowania biura obsługi bat24.pl.
 • W chwili przyjęcia towaru należy niezwłocznie obejrzeć produkty pod względem jakościowym i ilościowym oraz zgodności z zamówieniem.
 • Pomimo należytej staranności nie gwarantujemy, że publikowane dane, opisy i zdjęcia nie zawierają nieścisłości lub błędów. Publikowane zdjęcia mają wyłącznie charakter podglądowy i nie zawsze dokładnie odzwierciedlają towar, który aktualnie znajduje się w sprzedaży. Nie może to być jednak podstawą do ewentualnych roszczeń.
 • Wszystkie towary oferowane w systemie zamówień internetowych www.bat24.pl posiadają niezbędne atesty lub certyfikaty. Kopia atestów lub certyfikatów może zostać wydana po podaniu obsłudze systemu bat24.pl numeru dokumentu sprzedaży.
 • Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili odbioru towaru przez zamawiającego (dokonania wpłaty za zamówiony produkt.)
 • Towary nie będące w ciągłej sprzedaży są sprowadzane na specjalne zamówienie i nie podlegają zwrotowi.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.bat24.pl
 • Oferta prezentowana na stronie www.bat24.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
 • W wypadku gdy BAT nie może wykonać zamówienia z powodu przejściowej niemożności lub niezawinionej przez siebie okoliczności, może zaoferować świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu. Brak akceptacji zamawiającego uprawnia BAT do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
MATERIAŁY BUDOWLANE SKLEP INTERNETOWY GDAŃSK GDYNIA TRÓJMIASTO SŁUPSK SKŁADY BUDOWLANE.
Baner rzetelna firma  PayU - Bezpieczne płatnosci internetowe  Gazele biznesu  
Lider sprzedaży Gdańsk Pomorskie Kostka Brukowa Biostymulatory roślin Basic Power